دوره های گذشته

ورود به حرفه اجرا پايه 3

ورود به حرفه اجرا پايه 3

کد دوره : 1400153

تاریخ شروع : 02 اسفند 1400

مدت زمان دوره : 76 ساعت

پایه : ورود به حرفه

دسته بندی : ورود به حرفه اجرا - عمران و معماری


975000 تومان