رویدادها

سمینار فن مذاکره

  • 6 اردیبهشت
  • دانشگاه شمال، دانشکده فنی و مهندسی، طبقه اول، سالن آمفی تئاتر

دوره ارتقا پایه نظام مهندسی

  • 3، 4 و 5 اردیبهشت
  • دانشگاه شمال، دانشکده فنی و مهندسی، طبقه سوم

اشتراک رایگان در خبرنامه