مدیریت پیشرفته منابع انسانی

مدیریت پیشرفته منابع انسانی

مدیریت پیشرفته منابع انسانی

  • 5 آذر 97
  • 05 آذر
  • دانشگاه شمال

کلاس "مدیریت پیشرفته منابع انسانی" دانش پذیران دوره DBA توسط دکتر ضیابری با سرفصل های ذیل برگزار گردید:


  • مدیریت عملکرد
  • تنظیم آیین نامه ها
  • استقلال شغلی
  • ارزیابی عملکرد
  • بایدها و نبایدهای نظام ارزیابی عملکرد
  • دفترچه ثبت وقایع حساس
  • سرپرستی کارگاه

اشتراک رایگان در خبرنامه