سمینار تخصصی مدیریت تامین سرمایه - فاینانس

سمینار تخصصی مدیریت تامین سرمایه - فاینانس

سمینار تخصصی مدیریت تامین سرمایه - فاینانس

  • 7 خرداد
  • 7 و 8 خرداد
  • دانشگاه شمال، دانشکده فنی و مهندسی، طبقه اول، سالن آمفی تئاتر

برگزاری سمینار تخصصی مدیریت تامین سرمایه (فاینانس) با حضور دکتر مهدی کنعانی

اشتراک رایگان در خبرنامه