درس زبان تخصصی

درس زبان تخصصی

درس زبان تخصصی

  • 29 آذر 97
  • روز پنج شنبه 97/09/29 ساعت 19-15
  • دانشگاه شمال

سرفصل درس زبان تخصصی به تدریس خانم دکتر حسین زاده در تاریخ 29 آذر:

Grammar

Review of the previous session

Starting a business

Commercial slogans

اشتراک رایگان در خبرنامه