درس زبان تخصصی

درس زبان تخصصی

درس زبان تخصصی

  • 22 آذر 97
  • پنجشنبه 22 آذر
  • دانشگاه شمال

سرفصل درس زبان تخصصی به تدریس خانم دکتر حسین زاده در تاریخ 22آذر 

- English grammar

- Recruitment process

- Candidate dimensions

- Job interview

- Internal and external hiring

- Career fair

- Writing business emails

اشتراک رایگان در خبرنامه