برگزاری سمینار تفکر ناب در دوره مدیریت کسب و کار دانشگاه شمال

برگزاری سمینار تفکر ناب در دوره مدیریت کسب و کار دانشگاه شمال

برگزاری سمینار تفکر ناب در دوره مدیریت کسب و کار دانشگاه شمال

  • 25 اسفند
  • 25 اسفند
  • دانشگاه شمال، هتل المپیک

برگزاری سمینار تفکر ناب در دوره مدیریت کسب و کار در هتل المپیک دانشگاه شمال با حضور دکتر ستار سلیمی و خانم دکتر دبرا سلیمی

اشتراک رایگان در خبرنامه