اصول و مبانی حسابداری برای مدیران غیر مالی

اصول و مبانی حسابداری برای مدیران غیر مالی

اصول و مبانی حسابداری برای مدیران غیر مالی

  • 5 آذر 97
  • 05 آذر
  • دانشگاه شمال

کلاس "اصول و مبانی حسابداری برای مدیران غیر مالی" دانش پذیران دوره MBA توسط دکتر حسین فخاری با سرفصل های ذیل برگزار شد:


  • ترازنامه
  • معادله حسابداری
  • تشریح سایت codal
  • گزارش صورت های مالی


اشتراک رایگان در خبرنامه