رویدادها

سمینار تخصصی مدیریت یکپارچه عملیات

 • روز دوشنبه 23 دی 98 ساعت 10 الی 17
 • دانشگاه شمال

درس زبان تخصصی

 • روز پنج شنبه 97/09/29 ساعت 19-15
 • دانشگاه شمال

درس زبان تخصصی

 • پنجشنبه 22 آذر
 • دانشگاه شمال

دیجیتال مارکتینگ

 • روز دوشنبه 97/09/19 ساعت 20-14
 • دانشگاه شمال

درس خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی

 • روز دوشنبه 97/09/12 ساعت 19-15
 • دانشگاه شمال

سمینار فن مذاکره دوره مدیریت کسب و کار و مدیریت عالی کسب و کار

 • 22 و 23 خرداد
 • دانشگاه شمال، دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن همایش

سمینار تخصصی مدیریت تامین سرمایه - فاینانس

 • 7 و 8 خرداد
 • دانشگاه شمال، دانشکده فنی و مهندسی، طبقه اول، سالن آمفی تئاتر

اشتراک رایگان در خبرنامه