رویدادها

سمینار فن مذاکره دوره مدیریت کسب و کار و مدیریت عالی کسب و کار

  • 22 و 23 خرداد
  • دانشگاه شمال، دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن همایش

سمینار تخصصی مدیریت تامین سرمایه - فاینانس

  • 7 و 8 خرداد
  • دانشگاه شمال، دانشکده فنی و مهندسی، طبقه اول، سالن آمفی تئاتر

سمینار فن مذاکره

  • 6 اردیبهشت
  • دانشگاه شمال، دانشکده فنی و مهندسی، طبقه اول، سالن آمفی تئاتر

دوره ارتقا پایه نظام مهندسی

  • 3، 4 و 5 اردیبهشت
  • دانشگاه شمال، دانشکده فنی و مهندسی، طبقه سوم

اشتراک رایگان در خبرنامه