کسب و کار نوپا StartUp

طول دوره

1سال

شهریه دوره

تماس بگیرید
کسب و کار نوپا StartUp

کسب و کار نوپا StartUp

آشنایی با راه اندازی کسب و کار نوپا و تجاری سازی ایده های نو. تقویت خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در مرکز رشد کارآفرینی بین المللی دانشگاه شمال (IEC)


  • تشکیل تیم های کسب و کار نوپا
  • تجاری سازی و کارآفرینی ایده های نو
  • آماده سازی ارائه ایده و محصول به سرمایه گذاران
  • جذب سرمایه
  • دانش آموختگان و یا دانشجویان دوره های دکتری
  • دانش آموختگان و یا دانشجویا ن دوره های DBA
  • افراد فعال و صاحب کسب کار نوپا (Startup)

تصاویر کسب و کار نوپا StartUp

اشتراک رایگان در خبرنامه