کسب و کار نوپا

طول دوره

3 ماه

شهریه دوره

تماس بگیرید
کسب و کار نوپا

کسب و کار نوپا

آشنایی با راه اندازی کسب و کار نوپا و تجاری سازی ایده های نو. تقویت خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در مرکز رشد کارآفرینی بین المللی دانشگاه شمال (IEC)

  • تشکیل تیم های کسب و کار نوپا
  • تجاری سازی و کارآفرینی ایده های نو
  • آماده سازی ارائه ایده و محصول به سرمایه گذاران
  • جذب سرمایه

اشتراک رایگان در خبرنامه