دوره های نظام مهندسی

پیشنهاد دوره درخواستی

ثبت نام در دوره های نظام مهندسی

شماره کارت جهت پرداخت هزینه دوره ها:
5041-7210-2654-3687
به نام امید تی تی دژ

اولویت ثبت نام براساس زمان واریز وجه است. لطفا پس از واریز وجه، شناسه پرداخت یا تصویر فیش پرداختی در تلگرام ارسال گردد و اصل فیش را در شروع کلاس ارائه فرمایید.

کانال تلگرام: @nezamshomal
آی دی ادمین: @DMDShomal
شماره تماس: 01144203723 - 09115878655

اشتراک رایگان در خبرنامه