کلاس اصول و فنون مذاکره دکتر علی خویه برای دوره مدیریت کسب و کار برگزار گردید

کلاس اصول و فنون مذاکره دکتر علی خویه برای دوره مدیریت کسب و کار برگزار گردید

کلاس اصول و فنون مذاکره دکتر علی خویه برای دوره مدیریت کسب و کار برگزار گردید

کلاس اصول و فنون مذاکره دکتر علی خویه برای دوره مدیریت کسب و کار برای اولین بار در دانشگاه شمال برگزار گردید.

در این دوره به مباحث اصلی و اصولی فنون مذاکرات در قاب های مختلف تجاری، سیاسی و اقتصادی پرداخته شد. همچنین دانش پذیران با مطالعه کتاب شوپنهاور هر یک به تنهایی دو تکنیک از این کتاب را به صورت سمینار ارائه نمودند.

در این کلاس، دانش پذیران با ضبط مذاکره با یکدیگر و نمایش فیلم آن به رفع ایرادات با حضور دکتر علی خویه پرداختند.

اشتراک رایگان در خبرنامه