شروع ثبت نام دوره های جدید MBA و ِDBA از مهر 1398

شروع  ثبت نام دوره های جدید MBA و ِDBA از مهر 1398

شروع ثبت نام دوره های جدید MBA و ِDBA از مهر 1398

مرکز آموزش عالی آزاد دانشگاه شمال در نظر دارد دوره های جدید MBA و ِDBA را از مهر ماه 1398 در این مرکز برگزار نماید.

از این رو از تمامی علاقمندان دعوت به عمل می آید  تا مراجعه قسمت تقویم آموزشی  و یا شماره تماس های موسسه نسبت به پیش ثبت نام اقدام نمایند.  اطلاعات بیشتر مربوط به هر دوره در قسمت :
اشتراک رایگان در خبرنامه