آموزشی

ثبت نام دوره های جدید MBA و ِDBA
  • 18 فروردین 1399

شروع ثبت نام دوره های جدید MBA و ِDBA در مرکز آموزش عالی آزاد دانشگاه شمال از مهر 1399

ادامه مطلب
شروع ثبت نام دوره های جدید MBA و ِDBA از مهر 1398
  • 13 مرداد 1398

شروع ثبت نام دوره های جدید MBA و ِDBA در مرکز آموزش عالی آزاد دانشگاه شمال از مهر 1398

ادامه مطلب

اشتراک رایگان در خبرنامه