دکتر میثم شیرخدایی

دکتر میثم شیرخدایی

دکتر میثم شیرخدایی

مدیریت بازاریابی بین الملل

1. پیشینه تحصیلی

کارشناسی: مدیریت بازرگانی، 1382، دانشگاه مازندران
کارشناسی ارشد: مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی بین الملل)، 1384 (رتبه اول)، دانشگاه تربیت مدرس
دکتری: مدیریت بازرگانی بین الملل، 1388، دانشگاه تربیت مدرس

2. تقدیرنامه ها

 • احراز رتبه اول فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۸۴
 • احراز رتبه اول آزمون ورودی دکتری بازاریابی بین الملل دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۸۴
 • انتخاب به عنوان عضو هیات علمی نمونه دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 90-91
 • انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر سال ۱۳۹۴ دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران در سال ۱۳۹۴

3. پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا

 • بررسی عوامل موثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت بازاریابی بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس، استاد راهنما: دکتر سید حمید خداداد حسینی، استاد مشاور: دکتر اسدالله کردنائیج، استاد ناظر: دکتر علی رضاییان و دکتر شعبان الهی، ۱۳۸۴.
 • طراحی الگوی سرآمدی بازاریابی در صنایع تولیدی با رویکرد ترکیبی، پایان نامه دکتری مدیریت، گرایش بازاریابی بین الملل دانشگاه تربیت مدرس، استاد راهنما: دکتر سید حمید خداداد حسینی، اساتید مشاور: دکتر عادل آذرو دکتر پرویز احمدی، اساتید ناظر: دکتر اصغر مشبکی، دکتر حسن دانایی فرد، دکتر طهمورث حسنقلی پور و دکتر محمود محمدیان، ۱۳۸۸.

4. سوابق کاری

    1.4. سوابق دانشگاهی

 • معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران (از ۱۳۹۳).
 • عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران (از ۱۳۸۹).
 • مدیر گروه و کمیته تحصیلات تکمیلی مدیریت بازرگانی (از ۱۳۹۲-۱۳۹۳)، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران.
 • عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه مدیریت اجرایی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، از ۱۳۹۰.

    2.4. سوابق اجرایی و مشاوره ای

 • مشاور بازاریابی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال (از ۱۳۹۱).
 • مشاور تحقیقات بازار شرکت سرمایه­ گذاری مسکن (پارس مسکن سامان) در حوزه تحقیقات بازار (از ۱۳۹۰).
 • مشاور مرکز پژوهش و توسعه بانک مسکن (از ۱۳۸۸-۱۳۹۰).
 • مشاور شرکت پارس مسکن سامان (۱۳۸۸-۱۳۸۹).
 • مسئول گروه تخصصی بازاریابی و فروش مرکز تحقیقات تعالی گروه صنعتی ایران خودرو (۱۳۸۴-۱۳۸۵).
 • کارشناس معاونت استراتژی و برنامه­ ریزی گروه صنعتی ایران خودرو استراتژی گروه) از سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰.
 • پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران (وابسته به دانشگاه تربیت مدرس) طی سال­ های ۱۳۸۲- ۱۳۸۴.
 • نماینده تخصصی ستاد بازاریابی بانک تجارت (۱۳۸۶-۱۳۸۷).

5. سوابق آموزشی

 • مدرس درس مبانی فلسفی مدیریت در اسلام در دوره دکتری مدیریت، در دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، از مهرماه ۹۲.
 • مدرس درس روش تحقیق و نظریه­ های سیستمی در سیاست­گذاری علم و فناوری در دوره دکتری سیاست­گذاری علم و فناوری در دانشکده علوم اقتصادی و اداری از بهمن ماه ۹۲.
 • مدرس دروس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران (دروس مدیریت بازاریابی پیشرفته، مدیریت صادرات و واردات، سمینار در مسائل بازرگانی بین­ الملل و روش تحقیق پیشرفته) از مهرماه ۸۹.
 • مدرس دروس کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی در دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران (دروس بازرگانی بین­ الملل، بازارریابی و روش تحقیق پیشرفته) از مهرماه ۹۰.
 • مدرس درس مدیریت بازاریابی بین­ الملل، کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، در دانشکده علوم اقتصادی اداری دانشگاه مازندران از بهمن ماه ۹۲.
 • مدرس دروس کارشناسی مدیریت بازرگانی در دانشکده امور اداری و اقتصادی، دانشگاه مازندران (دروس مدیریت بازاریابی، مدیریت بازاریابی بین­ الملل، بازرگانی بین­ الملل) از مهرماه ۸۵.

6. سوابق ارائه سمینار

 • ارائه سمینار رضایت مشتری، شرکت سپاهان باطری، آذرماه ۱۳۸۶.
 • ارائه سمینار ممیزی و ارزیابی وضعیت شعب در بانک کشاورزی (تیرماه ۱۳۸۹).
 • مدرس دوره­ های انیستیتو بانکداران خاورمیانه.
 • ارائه دوره آموزشی مشتری مداری، ویژه کارکنان بانک ملت، تیرماه ۹۱.
 • ارائه دوره آموزشی هوش هیجانی، ویژه کارکنان بانک ملت، تیرماه ۹۱.
 • ارائه دوره آموزش ارتباطات اثربخش، ویژه کارکنان بانک ملت، شهریورماه ۹۱.
 • ارائه دوره آموزشی استانداردسازی رفتار، ویژه کارکنان بانک ملت، شهریورماه ۹۱.

7. سخنرانی های علمی و تخصصی

 • سرآمدی بازاریابی: دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، هفته پژوهش، ۲۸/۹/۹۰.
 • عشق به برند: سازه­ای جدید در بازاریابی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، ۲۴/۷/۹۱.
 • ارزش برند: رویکردها و روش­ ها، دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، ۱۵/۸/۹۱.
 • روش تحقیق ترکیبی: دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، هفته پژوهش، ۲۶/۹/۹۱.
 • استراتژی پژوهش ترکیبی: معرفی طرح شیوه های ترکیبی اکتشافی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، ۴/۹/۹۲.
 • استراتژی پژوهش کیفی: معرفی استراتژی پدیدارشناسی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، ۲۱/۸/۹۲.
 • بازاریابی هورمونی: از ایده تا عمل، دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، هفته پژوهش، ۲۴/۹/۹۲.
 • بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند شرکت­ های دانش بنیان: سخنرانی تخصصی در اولین همایش ملی برند و شرکت­ های دانش بنیان، پارک علم و فناوری قزوین، امام خمینی (ره) استان قزوین، آبان ماه ۹۲.
 • مروری بر استراتژی پژوهش کیفی نظریه داده بنیاد: دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، هفته پژوهش، ۱۸/۹/۹۳.

8. مقالات علمی - پژوهشی

 • ”بررسی عوامل موثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک”، مولفین مشترک: دکتر سید حمید خداداد حسینی و دکتر اسدالله کردنائیج، مدرس علوم انسانی- پژوهش­های مدیریت در ایران، دوره سیزدهم، شماره دوم(پیاپی ۶۱)، ۱۳۸۸.
 • "مفهوم پردازی سرآمدی بازاریابی در شرکت­های تولیدی با رویکرد کیفی"، مولفین مشترک: دکتر سید حمید خداداد حسینی، دکتر عادل آذر و دکتر پرویز احمدی، چشم‌انداز مدیریت؛ شماره ۳۱ ، ۱۳۸۸، صص ۶۹ ـ.۵۳.
 • "طراحی الگوی سرآمدی بازاریابی در صنایع تولیدی با رویکرد ترکیبی"، مولفین مشترک: دکتر سید حمید خداداد حسینی، دکتر عادل آذر و دکتر پرویز احمدی، فصلنامه مدرس علوم انسانی- پژوهش­های مدیریت در ایران، دوره پانزدهم، شماره اول، ۱۳۹۰، صص۲۰۱-۲۲۱.
 • "بررسی تاثیر گرایش به بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد دانشگاه مازندران"، مولفین مشترک: دکتر محمود یحیی زاده فر و ایوب رمضانی، نشریه مدیریت اجرایی، شماره ۴، ۱۳۹۱، صص ۱۵۷- ۱۷۶.
 • "بررسی رابطه بین مهارت‌های فروش و عملکرد کارکنان فروش: نقش میانجی رضایت شغلی"، مولفین مشترک: دکتر مهرداد مدهوشی و کیوان حاتمی، چشم انداز مدیریت بازرگانی، ۱۳۹۱، شماره ۱۲، پیاپی ۴۵، صص ۱۴۹- ۱۶۹.
 • "بررسی ویژگی­های تبلیغ ویروسی و علت انتشار آن در اینترنت"، مولفین مشترک: دکتر مهرداد مدهوشی، سعید رضایی و ایوب رمضانی، نشریه تحقیقات بازاریابی نوین، ۱۳۹۲، صص۳۷- ۴۸.
 • "دسته­بندی ریسک­های بین­المللی موثر بر انتخاب روش ورود به بازارهای خارجی: صنعت خودرو ایران"، مولفین مشترک: دکتر وحید ناصحی فر و فرشته غلامی، پژوهش­های مدیریت منابع سازمانی، دوره ۲، شماره ۲، ۱۳۹۲.
 • "بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی: مورد مطالعه دانشگاه مازندران"، مولفین مشترک: دکتر محمود یحیی زاده فر و ایوب رمضانی، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال پنجم، شماره دوم، ۱۳۹۲.
 • "عشق به برند: مطالعه تجربی مصرف­کنندگان ایرانی"، مولف مشترک: زهرا نبی زاده، مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره ۱۶، ۱۳۹۲، صص ۹۵- ۱۱۲.
 • "بررسی نقش نگرش به گواهی برند حلال در خلق ارزش ویژه برند"، مولف مشترک: امیرحسین نوری پور، دو فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت اسلامی، شماره ۲، ۱۳۹۲، صص ۱۲۷- ۱۴۹.
 • "بررسی تاثیرعملکرد بازاریابی بر عملکرد مالی بانک پارسیان"، مولفین مشترک: سهیل عسکری و منصوره علیقلی، فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین دانشگاه اصفهان، شماره ۳، ۱۳۹۲، صص ۱۰۷- ۱۱۸.
 • "اندازه­گیری تاثیر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری بر قصد خرید مواد غذایی حلال در بازارهای کلیدی اروپا"، مولفین مشترک: امیرحسین نوری پور و فاطمه شریعتی، پژوهشنامه مدیریت بازاریابی، ۱۳۹۲، صص ۳۳- ۴۸.
 • "مواد غذایی حلال: بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مصرف­کنندگان در اروپا"، مولف مشترک: امیرحسین نوری پور، ۱۳۹۳، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، شماره ۱۲، ۱۳۹۳، صص ۷۳- ۹۲.
 • "مقاله مشتری­گرایی کارکنان: تبیین نقش فضای کاری اخلاقی و تناسب فرد و سازمان"، مولفین مشترک: ندا طهماسبی روشن و فرشته خلیلی پالندی، فصلنامه علمی- پژوهشی اخلاق در علوم و فناوری، شماره ۴، ۱۳۹۳، صص ۶۱- ۷۳.
 • "بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر کیفیت استراتژی در زنجیره تامین سبز با تبیین نقش رابطه­گرایی (مورد مطالعه شرکت­های اقماری و وابسته به ایران خودرو)"، مولفین مشترک: دکتر حمید خداداد حسینی، علیرضا مسیبی و جلال خرم، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، شماره ۱۲، ۱۳۹۳، صص ۳۷- ۶۴.
 • "سنجش تجربی هم­افزایی در بازاریابی"، مولفین مشترک: دکتر محسن علیزاده ثانی و ندا طهماسبی روشن، مجله علمی- پژوهشی تححقیقات بازاریابی نوین، شماره ۴، ۱۳۹۳، صص ۱۰۵- ۱۲۴.
 • "تبیین نقش عوامل مربوط به برند و عناصر منتخب آمیخته بازاریابی در قصد خرید برند ملی"، مولفین مشترک: امیرحسین نوری پور و فاطمه شریعتی، مجله مدیریت برند دانشگاه الزهرا، شماره ۱، ۱۳۹۳، صص ۱۲۷- ۱۵۶.
 • " مقایسه میزان ترشح هورمون اکسی توسین متعاقب مشاهده پیام بازرگانی در مردان ورزشکار و غیرورزشکار"، مولفین مشترک: فرشته خلیلی پالندی، دکتر فرزام فرزان و دکتر رزیتا فتحی، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، شماره ۲۴، ۱۳۹۴، صص ۲۷- ۴۳.
 • "شناسایی انگیزه­های انتقال پیام تبلیغاتی در بازاریابی ویروسی (مورد مطالعه دانشگاه مازندران)"،‌ مولفین مشترک: سعید رضایی،‌ فصلنامه علمی- پژوهشی راهبردهای بازرگانی،‌ شماره ۳، ۱۳۹۳، صص ۸۳-۹۲.
 • "بررسی تاثیر تاکتیک­های بازاریابی رابطه مند بر رضایت و وفاداری مشتریان شرکت بیمه ایران"، مولفین مشترک: سهیل نجات و امیر اکبری، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، شماره ۱۶، بهار ۱۳۹۴، صص ۱۲۹- ۱۴۸.
 • "الویت بندی عوامل موثر در ارزیابی صادرکنندگان براساس شاخص انطاف پذیری استراتژیک با استفاده از تکنیک تصمیم گیری FANP"، مولفین مشترک: دکتر محمدرضا طبیبی و نسیم صید احمدی، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین،‌ شماره ۱۷،‌ ۱۳۹۴،‌ صص۳۷- ۵۲.
 • "تحلیل رفتار شکایتی مشتریان هتل­ها و تاثیر ویژگی­های شخصیتی(مطالعه موردی هتل­های شهرستان ساری)"، مولفین مشترک: دکتر شهاب الدین شمس و محمد دلدار، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری، شماره ۱۴، پاییز ۱۳۹۴، صص ۱۱۲- ۱۳۰.
 • "بازاریابی فعالیت­های خیرخواهانه: تبیین نقش جنسیت در جوانان"، مولفین مشترک: دکتر فرزام فرزان، دکتر رزیتا فتحی، ندا طهماسبی روشن و فرشته خلیلی پالندی، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اجتماعی- روان­شناختی زنان، شماره ۴، ۱۳۹۴، صص ۱۵۳-
 • "تاثیر آگهی­های خدمات عمومی بر قصد کمک مالی: تببین نقش میانجی ترشح هورمون اکسی توسین"، مولفین مشترک: دکتر فرزام فرزان، دکتر رزیتا فتحی، فرشته خلیلی پالندی و ندا طهماسبی روشن، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش­های مدیریت منابع سازمانی، شماره ۴، ۱۳۹۴، صص ۱۷۶- ۲۰۱.
 • " بررسی تاثیر تصویر مقصد بر رضایت و مقاصد رفتاری در گردشگری سلامت (مورد مطالعه: آبگرم معدنی لاویج)،‌مولفین مشترک: دکتر محسن علیزاده ثانی و فهیمه آملی دیوا، فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، شماره ۱۷، ۱۳۹۵، صص ۱۲۸- ۱۴۵.
 • "تاثیر هوش هیجانی بر عشق به برند با تبیین نقش میانجی اعتماد به برند“، مولفین مشترک: دکتر ابوالحسن حسینی و سعید سعیدی، فصلنامه علمی- پژوهشی چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره ۲۶، ۱۳۹۵، صص ۱۳۹- ۱۵۵.
 • "تبیین نقش عوامل اجتماعی در پذیرش ورزش جدید(مورد مطالعه: ورزش جدید پینت بال)، مولفین مشترک: دکتر فرزام فرزان و سعیده عالم طلب پشتیری، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، ۸/۲/۱۳۹۵.
 • "بخش بندی بازار بیمه عمر از طریق سیک زندگی مشتریان با استفاده از الگوی (AIO)"، مولف مشترک: سهیل نجات، مجله علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، ۱۲/۳/۱۳۹۵.
 • "نقش جنسیت در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی در بین دانشگاهیان دانشگاه مازندران"، مولفین مشترک: سید رسول مرتضوی فر، دکتر فرزام فرزان و دکتر افشین فیاض موقر، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، ۱۴/۴/۱۳۹۵.
 • "بررسی تاثیر برجستگی برند بر وفاداری برند مقصد گردشگری"، مولفین مشرک: سهیل نجات، محمدرحیم اسفیدانی و محبوبه شاهی، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، شماره ۳۲، ۱۳۹۴، صص ۱۱۱- ۱۲۹.
 • "تبیین نقش عوامل موثر بر اعتماد الکترونیک در وب سایت های گردشگری"، مولفین مشترک: سیده زینب ابراهیم زاده گنجی و ابوالحسن حسینی، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، ۲۳/۴/۱۳۹۵.
 • "تحلیل رابطه فضای کاری اخلاقی و عملکرد کارکنان فروش"، مولفین مشترک: دکتر مرتضی موقر و آتنا بلبل امیری، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، ۱۵/۴/۱۳۹۵.
 • "بررسی رفتار خرید مصرف کننده با نقش میانجی ترجیح برند"، مولفین مشترک: دکتر ابوالحسن حسینی و احمد عباسی، نشریه چشم انداز مدیریت بازرگانی، ۸/۶/۱۳۹۵.
 • "تاثیر ارزیابی و نگرش به محصول بر تصویر برند کشور مبدا و تمایل به سفر"، مولفین مشترک: سهیل نجات و محبوبه شاهی، نشریه چشم انداز مدیریت بازرگانی، ۱۶/۶/۱۳۹۵.
 • “The Power of Creative Advertising and Consumers' Perceived Risk”, co writer: Saeed Rezaiee, Journal of Promotion Management, 2013.
 • “Evaluating the Persuasive and Memory Effects of Viral Advertising”, co-writer: Saeed Rezaiee, International Journal of Online Marketing (IJOM), 2013.
 • ‘The Impact of Nature of Institute on Entrepreneurial Marketing: The Moderating Role of Organizational Structure”, co-writers: Mehran Rezvani and Morteza khazaei American journal of scientific research”, ۲۰۱۳.
 • ‘A Review on the Effect of Corporate Governance on Investor Sentiment in Investment Decisions of Companies Listed on Tehran Stock Exchange;, co writers: Shahram Jafarnejad Ghomi and Mahmood Yahyazadefar, International Journal of Review in Life sciences, 2015, 5(6), 1087- 1096.
 • ‘Investigation the Role of Effevtive Factors in Choosing the Color of Sport Shoes Among the Uiversity of Mazandarans Academics’, co writers: Seyed-Rasoul Mortazavi-Far, Farzam Farzan, Afshin Fayyaz Movaghar, The Caspian Sea Journal, 2016.
 • “Positive Word of Mouth Marketing: Explaining the Roles of Value Congruity and Brand Love”, C0- Writer: Mahsa Rastgoo- Deylami, Journal of Competitiveness, 8(1), 19- 37, 2016.

9. مقالات کنفرانسی

 • "بررسی تاثیر پیوندهای رابطه­ای بر نگرش و قصد مشتریان به دریافت خدمات"، مولفین مشترک: دکتر محمد باقری و معصومه فتحی کناری، پذیرفته شده در بخش پوستری کنفرانس بین­المللی مدیریت، ۱۳۹۰.
 • "بررسی تاثیر و الویت­بندی عوامل زیرساختی و فردی بر توسعه اعتماد در تجارت الکتروونیک"، مولف مشترک: حمید طاهری راویزی، اولین همایش تخصصی مدیریت بازاریابی و رویکردهای نوین در بازار، قائم شهر، دانشگاه پیام نور، اردیبهشت ۱۳۹۱.
 • " مقایسه تاثیر عوامل فردی و زیرساختی اعتماد الکترونیک بر دو گروه زنان و مردان ایرانی "، مولف مشترک: حمید طاهری راویزی، همایش منطقه­ای مهندسی کامپیوتر دانش و فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد واحد کاشمر، اردیبهشت ۱۳۹۱.
 • "بررسی عوامل موثر بر رقابت پذیری شرکت ها در سطح بین المللی"، مولفین مشترک: دکتر محمدرضا طبیبی و مهرنوش صابری کهن، دومین کنفرانس ملی حسابداری، ‌مدیریت مالی و سرمایه گذاری، گرگان، اردیبهشت، ۱۳۹۱.
 • "تعالی بازاریابی از منظر اسلام"، مولفین مشترک: امیرحسین نوری پور و فاطمه شریعتی، همایش ملی جهاد اقتصادی، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، آبان ماه۹۱.
 • "اعتماد و عشق به برند ایرانی: زیربنای افزایش وفاداری به تولیدات ملی"، مولفین مشترک: زهرا نبی زاده و فاطمه شیروانی، همایش ملی جهاد اقتصادی، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، سخنرانی و چاپ، آبان ماه ۹۱.
 • "بازاریابی کارآفرینانه؛ ماهیت و معنا"، مولفین مشترک: دکتر مهران رضوانی و مرتضی خزایی پول، همایش ملی کسب و کارهای دانش بنیان، دانشگاه مازندران. آبان ماه ۹۱.
 • "مقدمه­ای بر فرایند بازاریابی کارآفرینانه"، مولفین مشترک: فرشته خلیلی پالندی و ندا طهماسبی روشن، همایش ملی دانشگاه کارآفرین، صنعت دانش محور، دانشگاه مازندران، اردیبهشت ماه ۹۲.
 • "نگرش اقتضایی به بازاریابی کارآفرینانه"، مولفین مشترک: ندا طهماسبی روشن و فرشته خلیلی پالندی، همایش ملی دانشگاه کارآفرین، صنعت دانش محور، دانشگاه مازندران، اردیبهشت ماه ۹۲.
 • "تبیین نقش سبک زندگی در رفتار مصرفی جامعه"، مولفین مشترک: فرشته خلیلی پالندی، ندا طهماسبی روشن، همایش ملی الگوی سبک زندگی اسلامی، دانشگاه مازندران، اردیبهشت ماه ۹۲.
 • "بررسی رابطه سرمایه اجتماعی بر رشد فروش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مولفین مشترک: دکتر محمود یحیی زاده فر و سمانه فتح علیان، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، ۲۲و۲۳/۶/۹۲ ، پذیرفته شده بصورت سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات.
 • "بررسی تاثیر اعتمادسازی بین کارکنان شرکت بر افزایش فروش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مولفین مشترک: دکتر محمود یحیی زاده فر و سمانه فتح علیان، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، ۲۲و۲۳/۶/۹۲ ، پذیرفته شده بصورت سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات.
 • "بررسی تاثیر بازارگرایی و یادگیری گرایی بر عملکرد برند: نقش میانجی نوآوری"، مولف مشترک: سپیده معصومی، ارایه در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم، ۲۲ و ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۲.
 • " بررسی استراتژی صادرات مستقیم سیمان به کشور عراق"، مولفین مشترک: میلاد مرادی دیزگرانی و رادمان خورشیدیان، دومین همایش ملی چالش های اصلی صنعت و تولید ملی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، اسفند ۱۳۹۲.
 • "بررسی و تحلیل صادرات فرش دستبافت ایرانی به کشور قطر"، مولفین مشترک: علیرضا هادی منصورو سامان علیاری مولان، دومین کنفرانس ملی حسابداری، ‌مدیریت مالی و سرمایه گذاری، گرگان، اسفند ۱۳۹۲.
 • "بررسی رابطه تبلیغات و پیشبرد فروش با ارزش ویژه برند کارآفرینانه"، مولفین مشترک: فرشته خلیلی پالندی و ندا طهماسبی روشن، همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری، دانشگاه مازندران، اردیبهشت، ۱۳۹۳.
 • "تقلید خلاقانه: هویت برند رویکرد شرکت های کارآفرین به برندسازی"، مولفین مشترک: دکتر محسن علیزاده ثانی و بشری فقیه نصیری، همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری، دانشگاه مازندران، اردیبهشت، ۱۳۹۳.
 • "سینرژی بازاریابی در شرکت های کوچک و متوسط"، مولفین مشترک: دکتر محسن علیزاده ثانی و ندا طهماسبی روشن، همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری، دانشگاه مازندران، اردیبهشت، ۱۳۹۳.
 • "رشد در شرکت های کوچک و متوسط: مفاهیم، عوامل و محدودیت ها"، مولفین مشترک: دکتر محسن علیزاده ثانی و مریم فتحی کناری، همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری، دانشگاه مازندران، اردیبهشت، ۱۳۹۳.
 • "بررسی رابطه بین میزان ترشح هورمون اکسی توسین با قصد و میزان کمک مالی به فعالیت های خیرخواهانه"، مولفین مشترک: دکتر فرزام فرزان، دکتر رزیتا فتحی و فرشته خلیلی پالندی، اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری، تهران، آبان ۱۳۹۳.
 • "نقش یادگیری تجربی در فرایند شناسایی و بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه"، مولفین مشترک: فروغ رودگرنژاد و کریم کیاکجوری، کنفرانس ملی کارآفرینی و نوآوری استراتژیک، تهران، آبان ۱۳۹۳.
 • "بررسی نقش تجانس ارزش های مصرف کننده برند در ایجاد تعهد به برند: تبیین نقش میانجی تصویر برند"، مولفین مشترک: دکتر ابوالحسن حسینی و مهسا راستگو دیلمی، اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار، تبریز، آبان ۱۳۹۳.
 • "بررسی ارتباط عناصر اعتماد و جذابیت بصری تارنما با تصمیم به خرید اینترنتی"، مولفین مشترک: دکتر ابوالحسن حسینی و هدی رضایی،‌ اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار،‌ تبریز، ‌آبان ماه ۱۳۹۳.
 • "بازاریابی سبز و توسعه پایدار"، مولفین مشترک: فروغ رودگرنژاد و کریم کیاکجوری، همایش ملی رویکردهای نوین مدیریت و حسابداری، چالوس، آذر ۱۳۹۳.
 • "بررسی ابعاد شخصیت برند بر ارزش ویژه برند در صنعت تلفن همراه (نوکیا، سامسونگ)"، مولفین مشترک: بهاره نبی زاده و انسیه کاظمی، سمپوزیم بین المللی مدیریت، دی ۱۳۹۳.
 • "جایگاه تبلیغات احساسی در بازاریابی عصبی"، مولفین مشترک: دکتر ابوالحسن حسینی و زهرا ذبیحی، کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی، تهران، اسفند ۱۳۹۳.
 • "تحلیل محیط کسب و کار در حوزه صنعت انرژی با استفاده از تکنیک SWOT و تجاری سازی انرژی خورشیدی به عنوان زمینه جدید برای توسعه پایدار"،‌ مولفین مشترک: حسن فلاحی،‌ جابر گت بابایی و امیر اکبری،‌ همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار،‌ دانشگاه مازندران،‌ بابلسر،‌ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴.
 • "شناسایی و دسته بندی موانع صادرات محصولات کشاورزی استان مازندران"،‌ مولفین مشترک: دکتر محمود یحیی زاده فر و طیبه حیدری آردی،‌ ششمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران،‌ دانشگاه مازندران، ‌بابلسر، ۱۸ و ۱۹ مهرماه ۱۳۹۴.
 • "عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در شرکت های دانش بنیان"، مولفین مشترک: معصومه حسین زاده و دکتر ابوالحسن حسینی،‌ اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران،‌ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۴.
 • "فضای کار اخلاقی و کارکنان فروش (مفاهیم، الگوه ها و پیشینه تجربی)،‌مولفین مشترک: آتنا بلبل امیری و دکتر مرتضی موقر،‌پنجمین کنفرانس ملی مدیریت اجرایی،‌دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت،‌ ۲۶ و ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۴.
 • "شناسایی عوامل موثر بر اعتماد الکترونیک(مطالعه موردی آژانس­های گردشگری)"، مولفین مشترک: دکتر ابوالحسن حسینی و سیده زینب ابراهیم زاده گنجی، همایش ملی مدیریت کسب و کار، کارآفرینی و توسعه پایدار، گروه پژوهشی مدیریت بازرگانی خردسالار، ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۴.
 • "تاثیر عوامل شخصی،‌ محیطی و ویژگی های محصول بر قصد خرید کودکان"،‌ مولفین مشترک: دکتر مرتضی موقر و مهدیه کفشگری، اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع، تهران مرکز همایش های صدا و سیما، ‌۹ آذرماه ۱۳۹۴.
 • "برندسازی شهری: مفاهیم، پیشینه­، کاربردها"، مولفین مشترک: ایرج اسدی و لیلا اسماعیل زاده، اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، رشت، ۲ دی ماه ۱۳۹۴.
 • "بررسی رابطه برند شهری با نگرش به برند شهری و مقاصد رفتاری کارآفرینان"، مولف مشترک: لیلا اسماعیل زاده، همایش ملی کارآفرینی و رشد اقتصادی، به صورت پوستر، دانشگاه مازندران، ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵.
 • "نقش بازاریابی رابطه مند در کارآفرینی"، مولفین مشترک: دکتر ابوالحسن حسینی و مائده نامور، همایش ملی کارآفرینی و رشد اقتصادی، به صورت سخنرانی، دانشگاه مازندران، ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵.
 • "یادگیری از شکست در سازمان ها"، مولفین مشترک: محسن علیزاده ثانی و فاطمه احمدپور، کنفرانس بین المللی هوش تجاری و سازمانی پادرایم های مدیریت، به صورت ارائه شفاهی، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵.
 • "بررسی رابطه میان افشای اطلاعات، رقابت بازار محصول و ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران"، مولفین مشترک: محمود یحیی زاده فر و عیسی زارع وسطی، دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، دانشگاه شهید بهشتی، مهرماه ۱۳۹۵.
 • "دلبستگی مصرف کننده ایرانی به برند در ایسنتاگرام محرک و پیامدها"، مولفین مشترک: علی شفی زاده و محمود یحیی زاده فر، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری⸲ دانشگاه تربیت مدرس، ۲۵ شهریورماه ۱۳۹۵.
 • "رابطه بین رسانه های جمعی و پذیرش رشته ورزشی جدید پینت بال در میان بانوان با رویکرد بازاریابی"، مولفین مشترک: فرزان. فرزام؛ عالم طلب پشتیری، سیده سعیده و مرتضوی فر، سید رسول، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و سومین کنفرانس کاآفرینی و نوآوری های باز، مرکز همایش تلاش، ۱۳۹۵.
 • “The effect of customer engagement on loyalty of customer to the brand”, co writer: Atena Behrad, The First International Conference Management and Humanities, 3, November 2015, Dubai- UAE.
 • “The effect of customer engagement on brand loyalty”, co writer: Atena Behrad, 2th International Conference on Modern Researches in Management, Economics and Accounting, December 15, 2015, Kualalumpur- Malaysia.
 • “Explaining Concept of De- Marketing”, co-writer: Fazlollahtabar ledari, Maryam. & Sharepour Mahmood. Third Global Conference on Management, Economics, Accounting and Humanities at the Beginning of Third Millennium. Shiraz University, Shiraz, 2016.

10. تالیفات کتاب

 • تعالی بازاریابی (مفهوم پردازی، الگو سازی، معیار ها و روش ارزیابی)، مولف مشترک، دکتر سید حمید خداداد حسینی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، ۱۳۹۲.
 • مدیریت صادرات و واردات، مولف مشترک: دکتر شهاب الدین شمس، انتشارات ترمه، ۱۳۹۳.
 • مغز خریدار: اسراری برای فروش به ضمیر ناخودآگاه،‌ مولف مشترک: هادی سجادی،‌انتشارات اتکا، ۱۳۹۴.

11. داوری مجلات علمی- پژوهشی

 • پژوهشنامه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران
 • فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و تجارت نوین، وزارت صنعت معدن و تجارت
 • مجله تحقیقات بازاریابی نوین، دانشگاه اصفهان
 • مجله مدیریت برند، دانشگاه الزهرا
 • مجله چشم انداز مدیریت ، دانشگاه شهید بهشتی
 • فصلنامه مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، دانشکده تربیت بدنی
 • فصلنامه مدیریت گردشگری، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی
 • مجله مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی
 • مجله کارآفرینی
 • مجله مدیریت منابع انسانی پایدار
 • فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری
 • پژوهش های مدیریت منابع سازمانی

12. داوری کتابها و طرحها

 • کتاب سیستمهای خرید انبارداری و توزیع، انتشارات موسسه آموزش عالی سبز.
 • ارزیابی طرح ارائه چارچوب برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر BSC و EFQM، صندوق حمایت از پژوهشگران کشور، بهمن ماه ۱۳۹۰.

13. عضویت در کمیته های علمی

 • عضو کمیته داوران همایش ملی جهاد اقتصادی، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری.
 • عضو نشست علمی تخصصی همایش ملی جهاد اقتصادی، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، آبان ماه ۱۳۹۱.
 • عضو کمیته علمی کنفرانس ملی "کارآفرینی و مدیریت کسب و کار های دانش بنیان"، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، آبان ماه ۱۳۹۱.
 • عضو کمیته علمی و داوری اولین همایش تخصصی مدیریت بازاریابی و رویکردهای نوین در بازار، دانشگاه پیام نور استان مازندران، واحد قائمشهر، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱.
 • سخنران و عضو پنل اولین کنفرانس ملی مدیریت برند و شرکتهای دانش بنیان، پارک علم و فناوری امام خمینی(ره) استان قزوین، آبان ماه ۱۳۹۲.
 • عضو کمیته علمی و داوری دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری،‌ دانشگاه مازندران،‌ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳.
 • عضو کمیته داوری همایش ملی کارآفرینی و رشد اقتصادی، دانشگاه مازندران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵.

14. پایان نامه های تحت راهنمایی و یا مشاوره

دانشگاه شمال

راهنمایی:

 • بررسی رابطه مهارت­های کارکنان فروش و تعهد سازمانی مشتری مداری و قصد ترک خدمت فروشندگان. زهرا مقدسی، ۲۷/۶/۱۳۹۱.
 • بررسی تاثیر ویژگی­های شرکت و ویژگی­های مدیریت بر عملکرد صادراتی. مسعود محمد بیگی، ۱۳/۱۰/۱۳۹۱.
 • بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مواد غذایی حلال در اروپا، امیرحسین نوری پور، ۲۳/۹/۱۳۹۲.
 • بررسی تاثیر شدت رقابتی صنعت بر عملکرد برند: نقش میانجی قابلیت های بازاریابی و یادگیری بازار، سپیده معصومی، ۳۰/۱۰/۱۳۹۲.
 • بررسی رابطه بین نوآوری تکنولوژیکی،‌ مزیت رقابتی و عملکرد صادراتی شرکت های کوچک و متوسط: نقش تعدیلگر ویژگی های مدیر، عاطفه وریانی، ۱۲/۱۱/۱۳۹۲.
 • بررسی تاثیر بین المللی سازی بر عملکرد صادرات در شرکت های صادراتی کوچک و متوسط استان مازندران: تاثیر تعدیل کننده ی شایستگی های مدیر عالی، سحر محبوبی، ۱۲/۱۱/۱۳۹۲.
 • بررسی تاثیر نوع شخصیت بر پذیرش کالای جدید: اثر تعدیلگر مذهبی بودن، علیرضا هادی منصور، ۳/۹/۱۳۹۳.
 • مقایسه اثرگذاری هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و مقلد، بشری فقیه نصیری، ۶/۱۰/۱۳۹۳.
 • بازاریابی شفاهی مثبت: تببین نقش تجانس ارزش ها و عشق به برند، مهسا راستگو دیلمی، ۸/۱۰/۱۳۹۳.
 • نقش بررسی تجربی سینرژی در ارتباطات یکپارچه بازاریابی، ندا طهماسبی روشن، ۱۱/۱۱/۱۳۹۳.
 • بررسی عوامل موثر بر خرید آنی مشتریان: تبیین نقش محیط فروشگاه، الهه تقی زاده کفشگری، ۱۱/۱۱/۱۳۹۳.
 • وفاداری به برند فروشگاه زنجیره ای تبیین نقش انگیزه خرید، مشارکت محصول و هویت جنسیتی، زینب حسین پور، ۱۳/۱۱/۱۳۹۳.
 • بررسی اثربخشی آگهی های خدمات عمومی با رویکرد بازاریابی هورمونی، فرشته خلیلی پالندی، ۱۸/۱۱/۱۳۹۳.
 • عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در شرکت­های دانش بنیان،‌ معصومه حسین زاده سمنانی،‌ ۲/۹/۱۳۹۴.
 • بررسی عوامل موثر بر اعتماد الکترونیک در وب سایت های گردشگری، سیده زینب ابراهیم زاده گنجی، ۹/۹/۱۳۹۴.
 • بررسی تاثیر تصویر مقصد بر رضایت و مقاصد رفتاری در گردشگری سلامت: نقش میانجی کیفیت سفر و ارزش ادراک شده (مطالعه موردی: آبگرم معدنی لاویچ)،‌ فهمیه آملی دیوا،‌ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴.

مشاوره:

 • بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک های صنعتی شرق استان مازندران، رامین میهن دوست، ۲۹/۱۰/۱۳۸۹.
 • بررسی تاثیر فرایند مدیریت دانش بر فرایند کارآفرنی سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط شرق مازندران، عبدالرحیم ساداتی، ۲۹/۱۰/۱۳۸۹.
 • بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه نام تجاری محصولات، نازلی محمد قاسمی، ۱۰/۱۱/۱۳۹۰.
 • بررسی تاثیر گرایش به بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد سازمانی دانشگاه مازندران، ایوب رمضانی، ۲۹/۶/۱۳۹۱.
 • بررسی ویژگی های پیام در تبلیغات ویروسی و تاثیر آن بر انتقال پیام و نگرش افراد، سعید رضایی، ۲۹/۶/۱۳۹۱.
 • بررسی و الویت بندی روش های ورود به بازار فراورده های میوه و سبزیجات روسیه، وحیده زرشناس، ۸/۱۱/۱۳۹۱.
 • طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی، کیوان حاتمی، ۲۰/۹/۱۳۹۱.
 • نقش بازارگرایی و گرایش به یادگیری در بهبود نوآوری و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط مازندران، مهدی اصغری بالا افراکتی، ۱۰/۶/۱۳۹۲.
 • بررسی نقش رسانه های تبلیغاتی بر جذب گردشگری درون مرزی طبیعت گرا با تاکید بر تبلیغات شفاهی، سعید سلیمانی تفتی، ۱۰/۶/۱۳۹۲.
 • تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر قیمت سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، علی یکتا، ۳۰/۶/۱۳۹۲.
 • بررسی رابطه ویژگی های خدمت با ارزش ویژه برند: نقش میانجی تجربه مشتری، صغری علیزاده، ۳۱/۶/۱۳۹۲.
 • شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر رقابت پذیری کسب و کارهای چرم طبیعی و محصولات چرمی حاضر در بازار ترکیه، مهرنوش صابری موحد، ۷/۱۰/۱۳۹۲.
 • بررسی تاثیر کیفیت غرفه بر فرایند بازاریابی نمایشگاهی و عملکرد مشارکت کننده در نمایشگاه های منتخب استان مازندران، محمد قلعه شاخانی، ۷/۱۰/۱۳۹۲.
 • بررسی تاثیر سرمایه گذاری سازمان در سرمایه اجتماعی بر تعهد و رفتار کارکنان دانشگاه مازندران، مبارکه جعفری، ۲۱/۱۰/۱۳۹۲.
 • الویت بندی شاخص تسهیل کسب و کار در انتخاب روش های ورود، شهره زمردپور، ۳۰/۱۰/۱۳۹۲.
 • تاثیر توانمندسازی روانشناختی بر موفقیت کارراهه کارکنان: تبیین نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده، پریسا هاشمی، ۲۲/۶/۱۳۹۳.
 • پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی: تبیین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی، نازی غلامی، ۱۷/۹/۱۳۹۳.
 • ارتباط میان ویژگی های طراحی تارنما و تصمیم به خرید اینترنتی، هدی رضایی، ۱۵/۱۰/۱۳۹۳.
 • اولویت بندی ریسک های بین المللی موثر بر انتخاب روش های ورود به بازار آسیای میانه (بازرگانی محصولات کشاورزی استان مازندران)، حدیثه بدر، ۱۵/۱۰/۱۳۹۳.
 • رتبه بندی صادرکنندگان نمونه استان مازندران بر مبنای انعطاف پذیری استراتژیک، نسیم صید احمدی، ۲۸/۱۰/۱۳۹۳.
 • رفتار شکایتی مشتریان در هتل ها: نقش هوش هیجانی، خودکارآمدی، استراتژی های مقابله ای و تحمل ابهام،‌ محمد دلدار،‌ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳.
 • بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر رشد شرکت های کوچک و متوسط مورد مطالعه صنعت پلاستیک استان مازندران،‌ مریم فتحی کناری،‌ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳.
 • بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر روی تصویر ذهنی از برند سهم،‌ پریسا آقابراری، ۲۲/۶/۱۳۹۴.
 • بررسی رابطه تبلیغات دهان به دهان تعهد به برند،‌ سکینه بابازاده،‌ ۲۲/۶/۱۳۹۴.
 • بررسی رابطه هوش هیجانی و عشق به برند تبیین نقش میانجی اعتماد به برند،‌ سعید سعیدی، ۲۴/۶/۱۳۹۴.
 • شناسایی و الویت بندی استراتژی های بازاریابی شرکت های کوچک و متوسط برای بقا در شرایط رکود اقتصادی،‌ مرجان طبسی،‌ ۴/۸/۱۳۹۴.
 • بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مواد غذایی کودکان(مورد مطالعه: دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر قائم شهر)،‌ مهدیه کفشگری، ۱۴/۱۰/۱۳۹۴.
 • بررسی رابطه ی فضای کار اخلاقی و عملکرد کارکنان فروش: تبیین نقش تعهد سازمانی و استرس شغلی(مطالعه موردی: فروشگاه های پوشاک در استان مازندران)،‌ آتنا بلبل امیری،‌ ۱۴/۱۰/۱۳۹۴.

15. طرح های پژوهشی

     الف) در حوزه بازاریابی و تحقیقات بازار املاک و مستقلات

    تهیه و تدوین گزارشهای متعدد در حوزه تحقیقات بازار صنعت املاک و مستغلات شامل:

 • تهیه گزارش تحقیقات بازار مجتمع تجاری- اداری پردیس(اصفهان)
 • تهیه گزارش تحقیقات بازاریابی مجتمع تجاری محتشم کاشان
 • تدوین گزارش تحقیقات بازار فروش واحدهای مجتمع مسکونی آوا(فرمانیه)
 • تدوین گزارش تحقیقات بازاریابی و فروش مجتمع تجاری-اداری پروما
 • تهیه تدوین گزارش تحقیقات بازاریابی مجتمع مسکونی گلشید(کرج، گلشهر)
 • تدوین گزارش تحقیقات بازار پروژه مسکونی نازگل (شهرک ناز- فردیس کرج)
 • تدوین گزارش تحقیقات بازار پروژه مسکونی-تجاری بلوار کاج(منطقه ۲۲)
 • تدوین گزارش تحقیقات بازار مجتمع تجاری-مسکونی تعاونی کارکنان هواپیمایی کشور
 • تدوین گزارش تحقیقات بازار مجتمع تجاری- اداری تجارت جمهوری و ارائه پیشنهادات بازاریابی
 • تدوین گزارش تحقیقات بازار مجتمع تجاری-اداری البرز
 • تهیه و تدوین گزارش تحقیقات بازار پارکینگ طبقاتی ارکیده
 • تهیه و تدوین گزارش تحقیقات بازار مجتمع تجاری- اداری خیابان ونک
 • تهیه و تدوین گزارش تحقیقات بازار پروژه تجاری-اداری خیابان دلجویی و داودقلی زنجان
 • گزارش تحقیقات بازار پروژه تجاری- اداری قیطریه
 • گزارش تحقیقات بازار پروژه مسکونی زعفرانیه
 • تهیه و تدوین گزارش تحقیقات بازار پروژه مسکونی صفاییه یزد
 • تهیه و تدوین گزارش تحقیقات بازار پروژه تجاری بابل
 • تهیه و تدوین گزارش تحقیقات بازار پروژه تجاری- اداری بابلسر
 • تهیه و تدوین گزارش تحقیقات بازار پروژه آسمان البرز گرمدره
 • تهیه و تدوین گزارش تحقیقات بازار اولیه پروژه بافکار
 • تهیه و تدوین گزارش تحقیقات بازار پروژه باغ خورشید نوشهر
 • تهیه و تدوین گزارش آسیب شناسی فروش مجتمع مسکونی کیش
 • تهیه و تدوین گزارش تحقیقات بازار پروژه متل قو
 • تهیه و تدوین گزار ش تحقیقات بازار پروژه نور
 • و ...

    تهیه و تدوین کمپین های تبلیغاتی در حوزه املاک و مستغلات:

 • تهیه و تدوین کمپین تبلیغاتی مجتمع آسمان البرز گرمدره
 • تهیه و تدوین کمپین تبلیغاتی پروژه باغ خورشید نوشهر

    بررسی حوزه خدمات پس از فروش در صنعت املاک و مستغلات،کارفرما: شرکت پارس مسکن سامان(شرکت سرمایه گذاری مسکن)، سمت:

 • مدیر پروژه، ۱۳۸۹.

     ب) در حوزه تدوین استراتژی

 • طراحی و تدوین استراتژی سازمانی و وظیفه ای گمرک جمهوری اسلامی ایران، کارفرما: گمرک جمهوری اسلامی ایران، مجری: مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران، مدیر پروژه: دکتر اسد الله کردناییج ، سمت: پژوهشگر ارشد، ۱۳۸۳.
 • تجزیه و تحلیل و تدوین استراتژی موسسه پس انداز و قرض الحسنه قوامین، کارفرما: موسسه پس انداز و قرض الحسنه قوامین، مجری: مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران، مدیر پروژه: دکتر اسد الله کردناییج ، سمت: پژوهشگر ارشد، ۱۳۸۳.
 • طراحی و تدوین استراتژی سازمانی و وظیفه ای شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی، کارفرما: شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی، مجری: مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران، مدیر پروژه: : دکتر اسد الله کردناییج، سمت: پژوهشگر ارشد، ۱۳۸۴.
 • تدوین استراتژی دانشگاه تربیت مدرس، کارفرما: دانشگاه تربیت مدرس، مجری: مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران، مدیر پروژه: دکتر سید حمید خداداد حسینی ، سمت: پژوهشگر ارشد، ۱۳۸۴.
 • تجزیه و تحلیل و تدوین استراتژی شرکت فنر سازی زر، کارفرما: شرکت فنر سازی زر، مجری: مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران، مدیر پروژه: دکتر اسد الله کردناییج ، سمت: عضو کمیته تدوین استراتژی و مشاور گروه بازاریابی، ۱۳۸۵.
 • طرح تحول راهبردی آموزش عالی کشور، کارفرما: وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مجری: مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران، مدیر پروژه: دکتر سید حمید خدادادحسینی ، سمت: مدیر تیم مبانی نظری و آینده نگاری ، ۱۳۸۸.
 • طرح تدوین استراتژی شرکت سپاهان باطری، کارفرما: شرکت سپاهان باطری، مجری: مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران، مدیر پروژه: دکتر حسن دانایی فرد، سمت: مدیر تیم مطالعه بازاریابی و محیط رقابتی، ۱۳۸۸.

    ج) در حوزه تحلیل صنعت

 • مطالعه حلقه های زنجیره ارزش در صنعت پروفیل آلومینیم،کارفرما:شرکت پروفیل سازی قم،سمت: مجری پروژه،۱۳۸۶
 • مطالعه و تجزیه و تحلیل صنعت یونولیت سقفی،کارفرما:شرکت مبتکران تجارت آفتاب،سمت: مجری پروژه،۱۳۸۷.
 • بررسی وضعیت صنعت گالوانیزاسیون آهن در ایران و ارئه راهکارهای عملی جهت توسعه بازار بخش گالوانیزاسیون شرکت صنتعی گام اراک، کارفرما: شرکت صنعتی گام اراک، سمت: مجری پروژه ، ۱۳۸۷.

     د) در حوزه الگوی تعالی (EFQM)

 • مشارکت در تنظیم اظهارنامه تعالی شرکت ایران خودرو در سال ۸۴ جهت شرکت در جایزه ملی بهره وری(مسئول تنظیم سند اظهارنامه در معیار۵ و ۶)
 • بستر سازی پیاده سازی مدل تعالی EFQM در بانک مسکن، کارفرما: بانک مسکن، سمت: مدیر پروژه، ۱۳۹۰.

     ه) در حوزه تحقیقات بازار

 • طرح امکان سنجی بررسی شعب توسط ارزیابان مخفی، کارفرما: ستاد بازاریابی بانک تجارت، سمت: مجری پروژه، ۱۳۸۷.
 • شناسایی و تعیین مدل بهینه بازاریابی در راستای کاهش قیمت مصرف کننده، کارفرما: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، سمت: مدیر تیم پژوهشی،۱۳۹۰.
 • تحقیقات بازاریابی در صنعت رستوران داری،کارفرما: گروه رستوران های رضایی، سمت: مدیر پروژه،۱۳۹۰.
 • مطالعه نحوه مشارکت شبکه بازار در سامانه توزیع و تحویل کالا، کارفرما: شبکه بازار، سمت: مدیر پروژه،۱۳۹۰.

     و) در حوزه مهندسی مجدد فرایندها

 • مهندسی مجدد فرایندهای موسسه مالی و اعتباری قوامین، کارفرما: موسسه مالی و اعتباری قوامین، مجری: مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران، مدیر پروژه: دکتر سید حمید خداداد حسینی ، سمت: پژوهشگر ارشد، ۱۳۸۴.

16. گواهینامه

 • ششمین کارگاه آموزشی- مشاوره ای اخلاق حرفه ای در آموزش و پژوهش،۲۰/۱۰/۹۱.
 • کارگاه آموزشی ویژگی های استاد از نگاه دین، ۱۲/۲/۹۱
 • دوره توانمندسازی اعضای هیات علمی در روش تدریس، ۱۱/۲/۹۱.
 • کارگاه مدیریت بازاریابی و رویکردهای نوین در بازار، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱.
 • کارگاه آموزشی روش و فنون تدریس، ۷/۱۱/۱۳۹۳.
 • کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی، ۳۰ دی و اول بهمن ۱۳۹۳.
 • کارگاه دانش افزایی، ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۴.

اشتراک رایگان در خبرنامه