دکتر حسنعلی آقاجانی

دکتر حسنعلی آقاجانی

دکتر حسنعلی آقاجانی

کسب و کارهای نوین

سال تولد: 1345
محل تولد: بابلسر
رتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: مدیریت
گروه آموزشی: مدیریت

محل اخذ گواهی کارشناسی: دانشگاه اهواز - رشته مدیریت بازرگانی - (1366-1363)
محل اخذ گواهی کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران - رشته مدیریت بازرگانی - (1372-1369)
محل اخذ گواهی دکتری: دانشگاه تهران - رشته مدیریت صنعتی - (1381-1375)

تاریخ شروع به کار در دانشگاه: 1381
زمینه تحقیق: تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی)، مدیریت تولید و ‌عملیات، مدیریت کارآفرینی

اشتراک رایگان در خبرنامه