دکتر بهروز ناصرالمعمار

دکتر بهروز ناصرالمعمار

دکتر بهروز ناصرالمعمار

تبلیغات و بازاریابی

تحصیلات

کارشناس: حسابداری گرایش حسابداری مالی، دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد: مدیریت اجرایی گرایش مدیریت بازاریابی، دانشگاه علامه طباطبایی
دكتری: دكتری حرفه ای (DBA)، Université Montesquieu Bordeaux
حرفه ای: گرایش ( JD Edwards Company)، دوره جامع فناوری اطلاعات (زمينه ERP)

سوابق تدریس

 • مدیریت گروهها و پویایی میان گروهی، سمینار، آموزش حرفه ای
 • اصول بازاریابی، دوره آموزشی، MBA یکساله
 • مدیریت بازاریابی، دوره آموزشی، آموزش حرفه ای
 • اصول بازاریابی، دوره آموزشی، کارشناسی ارشد
 • مدیریت بازاریابی، دوره آموزشی، کارشناسی ارشد
 • مدیریت تضاد، دوره آموزشی، آموزش حرفه ای
 • مدیریت تضاد، سمینار، آموزش حرفه ای
 • مدیریت زمان، سمینار، آموزش حرفه ای
 • اصول و مدیریت برند، سمینار، آموزش حرفه ای
 • مدیریت مذاکرات و جلسات تجاری، دوره آموزشی، آموزش حرفه ای
 • مدیریت مذاکرات، سمینار، آموزش حرفه ای
 • مدیریت رفتار سازمانی، دوره آموزشی، آموزش حرفه ای
 • مدیریت رفتار سازمانی، دوره آموزشی، MBA مهارتی
 • مدیریت رفتار سازمانی، سمینار، آموزش حرفه ای
 • تئوریهای مدیریت، دوره آموزشی، کارشناسی ارشد
 • مبانی سازمان و مدیریت، دوره آموزشی، MBA مهارتی
 • مسائل روز مدیریت، دوره آموزشی، آموزش حرفه ای
 • مسائل روز مدیریت، دوره آموزشی، MBA مهارتی
 • دانش مسائل روز مدیریت، دوره آموزشی، کارشناسی ارشد
 • مدیریت  جلسات، دوره آموزشی، آموزش حرفه ای
 • کنترل و بودجه بندی، دوره آموزشی، MBA یکساله
 • زبان انگلیسی تخصصی بازاریابی، دوره آموزشی، دانشگاه پیام نور
 • زبان انگلیسی تخصصی مدیریت، دوره آموزشی، کارشناسی ارشد
 • مدیریت استراتژیک، دوره آموزشی، دانشگاه پیام نور
 • مدیریت استراتژیک، سمینار، آموزش حرفه ای
 • مدیریت تحول سازمانی، دوره آموزشی، دانشگاه پیام نور
 • تئوریهای مدیریت پیشرفته، دوره آموزشی، دانشگاه پیام نور
 • مدیریت استرس، دوره آموزشی، آموزش حرفه ای
 • تئوری و طراحی ساختار سازمانی، دوره آموزشی، MBA یکساله
 • تئوری و طراحی ساختار سازمانی، دوره آموزشی، MBA مهارتی
 • طراحی ساختار سازمانی، سمینار، آموزش حرفه ای
 • آشنایی با WTO و ایران پس از WTO، سمینار، آموزش حرفه ای
 • استراتژیها و مدیریت برند، دوره آموزشی، DBA
 • تحلیل رفتار مصرف کننده، دوره آموزشی، MBA یکساله
 • مطالعات بازاریابی، دوره آموزشی، MBA یکساله
 • اصول و مدیریت برند، دوره آموزشی، MBA یکساله
 • اصول و مدیریت تبلیغات، دوره آموزشی، DBA آنلاین
 • استراتژیهای بازاریابی، دوره آموزشی، DBA
 • دوره جامع و انحصاری آموزش بازاریابی ، فروش و برندینگ، آموزش سازمانی

سوابق اجرایی

 • مجتمع صنایع لاستیک یزد، مسوول تحول سیستمهای مالی، 1381 - 1380
 • شرکت همکاران سیستم، معاون اجرایی مدیر عامل، 1382 - 1381
 • شرکت همکاران سیستم، مدیر بازاریابی و فروش، 1383 - 1382
 • شرکت مشاورین مدیریت آرین (آرین سیستم)، مدیر عامل و مدیر بازاریابی و فروش، 1384 - 1383
 • شرکت سرمایه گذاری مهندسان ایران، مشاور مدیر عامل، 1388-1385
 • شرکت پیشتاز اندیشه توسعه، مشاور مدیر عامل، 1387-1385
 • گروه شرکتهای ساختمانی ارکان، مشاور هیات مدیره، 1385 تا کنون
 • شرکت رنگارنگ اطلس، مشاور مدیر عامل، 1385
 • شرکت گسترش ایده، معاونت بازاریابی و فروش (تهران و شهرستانها)، 1388 -1385
 • شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس، معاونت بازرگانی و فروش، 1388-1390
 • شرکت یونی ویژن، رئیس هیات مدیره، 1391-1390
 • شرکت صبا نفت، مشاور مدیر عامل در تدوین استراتژی، 1392-1390
 • شرکت فجر روشن پارسیان، موسس و مدیر عامل، 1380 تاکنون
 • مشاوران اقتصادی ناصرالمعمار و همکاران، موسس و مدیر، 1381 تاکنون
 • صدای جمهوری اسلامی ایران - رادیو جوان، کارشناس اقتصادی، 1392
 • صدای جمهوری اسلامی ایران - رادیو اقتصاد، کارشناس اقتصادی، 1394 تاکنون
 • سیمای جمهوری اسلامی ایران، کارآفرین و کارشناس اقتصادی، 1394 تاکنون
 • مدرسه مجازی کسب و کار آبرلی، موسس، 1394 تاکنون
 • موسسه خیریه هفتصد دانه، مشاور استراتژی و برندینگ، 1394 تاکنون

اشتراک رایگان در خبرنامه