امیر بختایی

امیر بختایی

امیر بختایی

برندسازی برای مدیران

سوابق تحصیلی:

فارغ التحصیل دوره عالی مشاوره مدیریت (سازمان مدیریت صنعتی)

کارشناس ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی (دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات)

کارشناس مدیریت بازرگانی (دانشگاه شهید بهشتی)

دانش آموخته دوره نگرش اقتصادی اجتماعی به مدیریت(موسسه ISEOR فرانسه با همکاری دانشگاه- لیون فرانس)

دانش آموخته دوره تربیت مدرسان مدیریت تکنولوژی(سازمان بین المللی Unido)

دانش آموخته دوره مدیریت استراتژیک پروژه(سازمان مدیریت صنعتی با همکاری موسسه CAIT کانادا)

دانش آموخته دوره قیمت گذاری در کلاس جهانی(موسسه بین المللی Pricing Solution)

دانش آموخته دوره آموزشی جایزه کیفیت برای مروجین(سازمان بهره وری آسیا APO در بانکوک)

دانش آموخته دوره آموزشی مذاکرات بین المللی(سازمان مدیریت صنعتی با همکاری شرکت Frost and Sullivan)

و 

 

 

سوابق کاری:

سازمان مدیریت صنعتی

مشاور مدیریت در سازمان مدیریت صنعتی

رئیس اداره توزیع و فروش سازمان مدیریت صنعتی

مدرس و عضو کانون دانشگران سازمان مدیریت صنعتی

عضو شورای علمی دوره های کوتاه مدت سازمان مدیریت صنعتی

طراح و مدیر علمی دوره مدیریت بازرگانی (در سطح مقدماتی و پیشرفته) در سازمان مدیریت صنعتی

 

سازمان مدیریت فرا

مسئول بازاریابی نشریه گزیده مدیریت

کارشناس آموزش دوره های مدیریتی

و

 

تالیف و ترجمه کتاب

ترجمه کتاب چگونه تبلیغات موفق بسازیم؟ (1386)

ترجمه کتاب ابزارهای مدیریتی (1388)

تالیف کتاب مدیریت تبلیغات اینترنتی (1388)

تالیف کتاب بازاندیشی فروش(در دست تهیه)

 

مقالات

نگارش بخش چهارراه تبلیغات(از شماره 11 تا 19 مجله دانش تبلیغات)

نگارش بخش کلینیک بازاریابی و تبلیغات(از شماره 169 تا 178 ماهنامه تدبیر)

(تحقیقات بازاریابی (Marketing Research) (شماره 169

(طرح بازاریابی (Marketing Plan) (شماره 170

(طرح و برنامه تبلیغات (Advertising Plan) (شماره 171

(مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) (شماره 172

(مدیریت بر نام تجاری (Brand Management) (شماره 173

(رفتار مصرف کننده (Consumer Behavior) (شماره 174

(بخش بندی بازار (Market Segmentation) (شماره 175

(مدیریت فروش(Sale Management) (شماره 176

(ممیزی بازاریابی (Marketing Audit) (شماره 177

(قیمت گذاری و مدیریت بر قیمت (Pricing)  (شماره 178

(اقتدار ایده ها(ماهنامه گزیده مدیریت شماره 32

(سرنخ گمشده تبلیغات(ماهنامه تدبیر شماره 164

(تبلیغات به چه قیمتی ؟(روزنامه سرمایه مورخ 1385/8/22

اینترنت ابزاری کارآمد در خدمت تبلیغات(مجله دانش تبلیغات شماره 10)

(استراتژی های ملموس سازی در تبلیغات خدمات(فصلنامه مهندسی تبلیغات شماره 1

(چرا تبلیغات؟(روزنامه سرمایه مورخ 1386/1/27

و 

 

اشتراک رایگان در خبرنامه